Uw oplossing op maat

Met welke vraagstukken worstelt u? Kerteza zoekt het samen met u uit. U krijgt een oplossing die aansluit bij uw behoeften, op maat van uw medewerkers en van de bestaande structuren binnen uw organisatie. Daarbij houden we rekening met de relevante normen en regels.

Hoe verloopt het proces?

  1. Uw vraag
  2. Onderzoek: wat is de essentie van uw vraagstuk?
  3. Verbetertraject: hoe lossen we uw probleem op?
  4. Follow-up: verloopt alles volgens plan?
  5. Evaluatie: zijn uw verwachtingen ingelost?