Het NIAZ en KERTEZA trainen professionals in de tracermethodiek

Het NIAZ toetst of zorginstellingen in Nederland en Vlaanderen het huis op orde hebben. Aan zo’n toetsing gaat een heel traject vooraf.

Met interne audits en traceraudits brengt de zorginstelling het gesprek over kwaliteitsbewaking in huis op gang. Hierbij staat het begrip leren van elkaar centraal.

Een meerdaagse opleiding bereidt de zorginstelling voor op het uitvoeren van interne audits. Het NIAZ verzorgt deze opleiding samen met organisatieadviesbureau KERTEZA.

Onderstaand filmpje vertelt u meer over leren van elkaar in de praktijk.