Nederlandse vertaling ISO/IEC 17025 gepubliceerd

De Nederlandse vertaling van de belangrijkste norm voor de competenties van test en kalibratielaboratoria (ISO/IEC 17025) is herzien. Deze vertaling is gepresenteerd tijdens het introductiecongres ‘Impact van de nieuwe ISO/IEC 17025’.

Tijdens het introductiecongres werden deelnemers geïnformeerd over de impact die de nieuwe norm heeft op hun organisatie. De belangrijkste wijzigingen werden gepresenteerd door Andre Barel (RvA, voorzitter normcommissie).

De norm werd door Harold Pauwels (NEN) overhandigd aan Peter van de Leemput. Hij wordt gezien als de geestelijk vader van deze belangrijke norm.

Valide resultaten met ISO/IEC 17025

ISO/IEC 17025:2017 is de internationale referentie voor laboratoria met test- en kalibratieactiviteiten. De productie van betrouwbare en valide resultaten ligt ten grondslag aan de laboratoria activiteiten. Met ISO/IEC 17025 kunnen laboratoria een solide kwaliteitssysteem implementeren. Hiermee kan worden aangetoond dat het technisch competent is en in staat is om valide en betrouwbare resultaten te produceren. De norm is verkrijgbaar via NEN.

Belangrijkste wijzigingen

  • Het toepassingsgebied omvat testen, kalibratie en monstername, geassocieerd met kalibratie en testen;
  • Een nieuwe proces aanpak die aansluit bij een aantal nieuwe normen zoals ISO 9001 (kwaliteitsmanagement), ISO 15189 (Medische laboratoria – kwaliteit en competenties) en ISO/IEC 17021-1 (Conformiteitsbeoordeling – Eisen voor instellingen die audits en certificatie van managementsystemen leveren – Deel 1: Eisen);
  • De norm heeft een steviger focus op informatie technologie en houdt rekening met het gebruik van computer systemen en de productie van elektronische resultaten en rapporten;
  • Een nieuw hoofdstuk introduceert risico gebaseerd denken.

Overgangsperiode van drie jaar

Afgelopen najaar is de internationale versie van ISO/IEC 17025 al gepubliceerd. Laboratoria die al zijn geaccrediteerd volgens ISO/IEC 17025:2005 moeten overstappen naar de herziene editie van 2017. Er is een overgangsperiode van drie jaar vanaf de publicatie van de nieuwe norm.

Meer informatie

Voor inhoudelijke informatie over deze norm of over het normalisatieproces: Thamar Zijlstra, consultant Milieu & Maatschappij, telefoon 015 2 690 154 of e-mail mm@nen.nl.

Lees het bericht op nen.nl