Managementbeoordeling: van anders denken naar anders doen!

Alles wat u moet weten over hoe u van een managementbeoordeling een succes maakt én tegelijkertijd voldoet aan de eisen die aan een managementbeoordeling gesteld worden vanuit ISO 15189:2012.

Op basis van de uitkomsten van de managementbeoordeling weet u precies aan welke knoppen u moet draaien om uw organisatie bij te sturen. De managementbeoordeling is één van de instrumenten die gebruikt wordt voor het evalueren van de processen om zodoende richting te geven aan deze processen en het beleid van uw organisatie.

Wat een managementbeoordeling onderscheidt van andere evaluatie-instrumenten is dat in één keer een totaalbeeld gegeven wordt van het functioneren van de organisatie. De andere evaluatie-instrumenten zoals audits, feedback, indicatoren, meldingen, kwaliteitscontroles, etc. geven informatie over een deel van een proces of over de uitkomst van een proces. De resultaten van alle verschillende evaluatie-instrumenten samen vormen de input voor de managementbeoordeling zodat een totaalbeeld ontstaat van het functioneren van alle processen.

Het primaire doel van de managementbeoordeling is in beeld krijgen of de processen van de organisatie bijdragen aan het realiseren van de missie en visie van het bedrijf. In de medische laboratoria houdt dit in dat het management beoordeelt of de processen geschikt zijn om te voldoen aan de behoeften en eisen van haar klanten, oftewel beoordelen of betrouwbare en tijdige diagnostiek en advies geleverd wordt.

Meer informatie

Lees alle info over hoe u van uw managementbeoordeling een succes maakt in onze whitepaper ‘Managementbeoordeling: van anders denken naar anders doen’.