Saltro heeft de expertise van Kerteza ingehuurd om te helpen in het transitieproces van CCKL naar ISO 15189:2012.

Aan het begin van het proces zijn auditoren en procesverantwoordelijken opgeleid in de normkennis.

In het vervolgtraject is ondersteuning gegeven bij:

  • Risico-inventarisatie uitvoeren van primaire processen
  • Opzetten van een nieuw kwaliteitshandboek
  • Inrichten van het auditproces
  • Nieuwe opzet ontwikkelen voor de managementbeoordeling
  • Ontwikkeling van de nieuwe kwaliteitscoördinator
  • Meeschrijven van procedures
  • Systeemaudit uitvoeren

Bovenstaande is een zakelijke opsomming van alles wat Jeanine Kruijsbeek  en  haar collega’s voor Saltro hebben gedaan. Tijdens de voorbereiding hebben we een personele uitdaging gehad waardoor een onervaren nieuwe kwaliteitscoördinator is aangesteld die veel ondersteuning nodig had: Jannet Wever.

Zonder het sparren met en leren van Jeanine had ik niet zover kunnen komen.  We blijven elkaar uitdagen in de bedoeling van de norm in een persoonlijk contact. Ik ervaar een vriendschap in een gedeelde wens voor zinvol kwaliteitsbeleid.

Jannet Wever-Folkringa, KAM-coördinator Saltro