Kwaliteit als integraal onderdeel van het dagelijks werk, dat is de ambitie van het Prinses Máxima Centrum. Niet voor niets is de ontwikkeling van een gedegen kwaliteitsmanagement een belangrijk onderdeel van de transitie. Managing director Care Wouter Kollen vertelt over de stappen die daarin worden gezet, samen met een team van Kerteza.

Kwaliteit: een integraal onderdeel van het primaire proces

‘Kwaliteit is binnen organisaties vaak vooral een kwestie van controle; houdt iedereen zich aan de protocollen? Bij het Prinses Máxima Centrum is kwaliteit een integraal onderdeel van het primaire proces. We zijn samen eigenaar van de zorgprocessen én van de kwaliteit daarvan.’ Wouter Kollen is dagelijks bezig met kwaliteit, samen met een expertteam van drie verpleegkundigen die de rol van kwaliteitsadviseur vervullen: Judith van der Wel, Sabina van Bethlehem en Irene van Eerden (die nieuw is vanuit het huidige stamceltransplantatiecentrum bij het WKZ). Wouter: ‘Zij weten als geen ander wat er in de dagelijkse praktijk speelt. En wat je kunt doen om van daaruit aan kwaliteitsverbetering te werken.’

Investeren in kwaliteit

Bij het opzetten van het kwaliteitsmanagement krijgt het Prinses Máxima Centrum steun van een team van Kerteza. De medewerkers van dit Belgische adviesbureau zijn allemaal gepokt en gemazeld in de zorg. Josje van Inzen is interim hoofd Kwaliteit, Mieke Borremans en Michel Detailleur ondersteunen haar. Wouter: ‘Zij zorgen voor de professionalisering van ons expertteam en helpen bij het empoweren van de mensen op de werkvloer. Samen eigenaar zijn van kwaliteit impliceert dat iedereen kan bijdragen aan de kwaliteitscyclus. Elke medewerker moet kunnen signaleren als dingen beter kunnen én ideeën durven bedenken die de kwaliteit verder kunnen verbeteren. Samen met Kerteza investeren we in onze eigen expertise rond kwaliteit.’

Prospectieve risicoanalyse

Cruciaal voor de transitie is de zogeheten prospectieve risicoanalyse die Kerteza heeft gedaan van de nieuwbouw. Wouter: ‘Neem iets ogenschijnlijk eenvoudigs als de luchtkwaliteit op het nieuwe stamceltransplantatiecentrum, dat we samen met het WKZ opzetten. Daarin mogen bijvoorbeeld absoluut geen schimmels of andere infectiebronnen te vinden zijn. Door de analyse konden we dit in de bouwfase al verbeteren. Een vergelijkbare analyse doet Kerteza nu op de zorgprocessen. Die informatie gebruiken we om de processen aan te scherpen en zo de eventuele risico’s al vooraf te verminderen.’