HERZIENING NEN-EN-ISO/IEC 17025 norm

De norm ISO/IEC 17025 is een norm voor kalibratie en testlaboratoria. Deze norm wordt in 2017 herzien, uitgave wordt verwacht eind 2017. Een Nederlandse vertaling zal ook uitgegeven worden door NEN. Voor test- en kalibratielaboratoria die al geaccrediteerd zijn, zal een overgangstermijn van drie jaar aangehouden worden om aan de nieuwe norm te voldoen.

KERTEZA en NEN-EN-ISO/IEC 17025

KERTEZA neemt deel aan de NEN mirrorgroep ISO/IEC 17025. De ‘Mirror Group ISO/IEC 17025’ (ook wel ‘mirror group 17025’) is in april 2015 opgericht door NEN Milieu & Maatschappij. Het doel van deze groep is het voorbereiden van het Nederlandse standpunt m.b.t. de ontwikkeling van ISO/IEC 17025 en afvaardigen van een Nederlandse delegatie die zitting neemt in ISO/CASCO WG 44-vergaderingen. Deze ISO-werkgroep houdt zich in het bijzonder bezig met de herziening van ISO/IEC 17025 ‘General requirements for the competence of testing and calibration laboratories’. Als zodanig is de mirror group onderdeel van de nationale normcommissie 400 176 ‘Kwaliteitsmanagement’.

De mirror group 17025 heeft tot doel de belangen te behartigen van de Nederlandse markt bij de herziening van ISO/IEC 17025. Op deze manier wordt er een breed draagvlak gecreëerd voor de resulterende norm. Door tijdens het herzieningsproces inzicht te hebben in aanstaande veranderingen kunnen bedrijfsprocessen tijdig worden aangepast aan de gevolgen voor bv. accreditatie. Dit leidt tot een efficiëntere bedrijfsvoering en bovendien tot een voordeel op de markt. Alle leden hebben toegang tot alle ISO/CASCO WG 44 documenten.

Wat is er nieuw in NEN-EN-ISO/IEC 17025?

Met de aanpassing van de ISO/IEC 17025 is een volledige herbewerking van de norm uitgevoerd. Nieuw in de norm zijn de procesmatige aanpak en de focus op risico’s (risks and opportunities). De bestaande onderdelen zijn onderverdeeld in een nieuwe structuur en aangepast op basis van de hedendaagse stand van zaken. Mocht een organisatie gebruik maken van ISO 17025, terwijl in de organisatie al gewerkt wordt met ISO 9001, dan kan gebruik gemaakt worden van deze management hoofdstukken, mits voldaan wordt aan de betreffende aanvullende eisen uit de ISO/IEC 17025. Ook de optie voor een organisatie om stand-alone sampling op de scope te zetten is nieuw. Deze optie wordt in Nederland op dit moment al toegestaan, maar is nu opgenomen in de normtekst.