Eén van de basisvisies in de ISO 17025 is het beheersen van risico’s. Vele regelingen die worden opgezet in het laboratorium, zullen hun oorsprong vinden in het beheersen van risico’s. Voor veel laboratoria is het uitvoeren van een risicoanalyse echter een kostbare en tijdrovende bezigheid.

De deelnemers leren in deze training hoe zij binnen het eigen laboratorium op een praktische en doeltreffende wijze een risicoanalyse kunnen uitvoeren, hoe de resultaten uit deze risicoanalyse zich vertalen naar beheersmaatregelen die geborgd worden in het kwaliteitsmanagementsysteem en hoe hiermee te voldoen aan de eisen van de ISO 17025. Bij de uitvoering van deze training wordt gebruik gemaakt van de ISO 31000 – Risicomanagement, principes en richtlijnen.

DOEL

Tijdens deze training leert u onder andere:

  • het proces van het laboratorium in kaart brengen;
  • inzicht in de te maken keuzes om invulling te geven aan risicomanagement;
  • verschillende methoden om risicomanagement toe te passen;
  • het gebruiken van vastgestelde risico’s als input voor keuzes in het kwaliteitsmanagementsysteem.

WERKWIJZE

Op basis van presentaties en praktijkgerichte oefeningen maakt u kennis met het toepassen van risicomanagement in uw laboratorium. Door een beperkt aantal deelnemers wordt een hoge efficiëntiegraad bereikt. In lessen wordt de ervaring van de docenten volledig ter beschikking van de deelnemers gesteld.

DOELGROEP

De training is bestemd voor personen die werkzaam zijn binnen de organisatie waarop de ISO 17025 norm van toepassing is en die op korte termijn risicomanagement gaan toepassen op basis van deze norm of die kennis willen opdoen over risicomanagement.

MEER INFORMATIE

Meer informatie over de ISO 17025? Lees onze whitepaper ‘Betrouwbare resultaten in uw laboratorium met de nieuwe ISO 17025’. Wilt u meer informatie over deze training, neem dan contact met ons op of vul het contactformulier in.