Lean-management wordt steeds meer toegepast in de gezondheidszorg. Bij Lean-management gaat het erom dat het primaire proces, inclusief ondersteunende processen en ruimten zijn ingericht op het voorkomen van verspillingen. De focus ligt hierbij op het creëren van een efficiënte doorstroming (flow) in het proces, zodat enkel waarde wordt gecreëerd voor de klant.

Kerteza heeft hiermee de nodige ervaring opgedaan in verschillende gezondheidszorgorganisaties. Om organisaties te begeleiden bij het toewerken naar Lean-management, wordt deze 3-daagse workshop “Lean-management” aangeboden.

De workshop wordt ‘in company’ verzorgd. Hierdoor is het mogelijk om uw eigen specifieke organisatie en processen als uitgangspunt te nemen voor de casuïstiek en oefeningen tijdens de workshop. In een voorgesprek wordt de workshop in overleg met u afgestemd op de specifieke behoefte van uw organisatie. Tijdens de workshop krijgen de deelnemers methodieken aangeboden die hen in staat stellen om Lean-management op een pragmatische wijze toe te passen binnen de eigen organisatie.

DOEL

Het doel van de workshop “Lean-management” is:

 • Het verkrijgen van inzicht in de principes van Lean-management.
 • Het aanleren van methodieken om verspilling binnen primaire- en ondersteunende processen te verminderen en de flow binnen het proces te optimaliseren.
 • Het aanbieden van een pragmatische werkwijze om Lean-management binnen de eigen organisatie (of organisatieonderdeel) op te zetten en te implementeren.

WERKWIJZE

Tijdens de 3-daagse workshop (met een interval van 2 weken) staat zoveel mogelijk de casuïstiek van uw eigen organisatie centraal. In overleg met u wordt een aantal processen of afdelingen geselecteerd die centraal staan tijdens de workshop. Tussen de workshopdagen worden korte huiswerkopdrachten uitgevoerd in de praktijk. De resultaten hiervan worden tijdens de workshop binnen de groep teruggekoppeld en besproken. Tijdens de workshop worden onderling ervaringen uitgewisseld. Doordat meerdere mensen direct praktisch aan de slag gaan, wordt het Lean-denken bij een grote groep medewerkers bevorderd. Daarnaast worden onderdelen van Lean-management onmiddellijk geïmplementeerd in uw organisatie.

Er worden praktische sjablonen uitgedeeld om in de eigen situatie te gebruiken. Tijdens de workshop bestaat de mogelijkheid om met de trainers van gedachten te wisselen over de eigen praktijksituatie. Aan het eind van de workshop is de deelnemer in staat zelfstandig de specifieke tools van Lean-management toe te passen. Een groot voordeel van de opzet van de workshop is dat de deelnemers aan het einde dezelfde ‘taal’ spreken, wat de basis is voor het verder implementeren van Lean-management binnen de organisatie.

DOELGROEP

De workshop is bedoeld voor stafleden, leidinggevenden, projectleiders, kwaliteitsfunctionarissen en andere medewerkers die betrokken zijn bij, of aan de slag gaan met de implementatie van Lean-management binnen uw organisatie. De workshop wordt aangeboden op diverse niveaus binnen organisaties; instellingsniveau, clusterniveau of afdelingsniveau. Het programma is afgestemd op personen die een rol krijgen bij de implementatie van Lean-management in (een onderdeel van) de organisatie.

PROGRAMMA

 • Inleiding in Lean-management
 • Lean wedstrijd (simulatiespel in 3 delen)
 • Starten met Lean
 • Waardestroom analyse
 • Creëren van flow
 • Push en pull principe
 • 8 verspillingen
 • 5 S-methode (werkplekinrichting)
 • Spaghetti diagram
 • Oorzaak – gevolg analyse
 • Kaizen
 • Implementatieplan Lean-management
 • Tussentijdse huiswerkopdrachten

PRAKTISCHE INLICHTINGEN

Deze 3-daagse workshop wordt binnen uw instelling (of een buitenlocatie) georganiseerd. Het aantal cursisten, data en de locatie van de workshop worden in overleg afgestemd. Wij informeren u graag over deze mogelijkheid tijdens een vrijblijvend gesprek.

Zie ook onze andere workshops en lezingen op het gebied van Lean-management:

 • 1-daagse introductieworkshop voor leidinggevenden en medewerkers
 • 1 daagse workshop 5S voor efficiëntere werkplek inrichting
 • Diverse lezingen op maat voor uw medewerkers

Voor meer informatie of het aanvragen van een offerte voor een training op locatie kunt u ons contactformulier invullen, bellen of mailen.