DOEL

Het doel van deze training is de deelnemers kennis en vaardigheden aan te leren met betrekking tot:

 • het ontwikkelen en onderhouden van het kwaliteitsmanagementsysteem met haar verschillende aspecten (plannen, initiëren, coördineren, communiceren, motiveren, coachen, bewaken, rapporteren, …);
 • projectmanagement.

WERKWIJZE

De training wordt als een driedaagse training met open inschrijving aangeboden. Daarnaast kunnen wij de training op uw locatie organiseren, gericht op een door u gekozen referentiekader (NIAZ, JCI, ISO 15189:2012, ISO 9001:2015, HKZ, …). Naast de nodige theorie, worden praktijkcases en rollenspelen gedaan, die als praktische toepassing het hoofdonderdeel vormen van deze training. Door een beperkt aantal deelnemers wordt een hoge efficiëntiegraad bereikt. In de praktijklessen en de casestudies wordt de ervaring van de docenten volledig ter beschikking van de deelnemers gesteld. Na het volgen van de training heeft u voldoende bagage om het kwaliteitsmanagementsysteem op een efficiënte wijze te ontwikkelen en te onderhouden.

PROGRAMMA

 • verantwoordelijkheden en bevoegdheden binnen een kwaliteitsmanagementsysteem
 • projectmatig werken
 • motiveren van betrokkenen
 • klachten
 • interne audits
 • onderhouden van het kwaliteitsmanagementsysteem
 • communicatieve vaardigheden
 • praktische oefeningen
 • casestudies
 • rollenspel

PRAKTISCHE INFORMATIE

De training wordt begeleid door 2 trainers met een brede praktijkervaring op het gebied van implementeren, onderhouden en verder ontwikkelen van een kwaliteitsmanagementsysteem in al haar facetten. Wanneer u informatie wenst over het organiseren van deze training op maat voor uw organisatie, dan kunt u deze via het contactformulier aanvragen.

Fill out my online form.