Het inrichten van een kwaliteitsmanagementsysteem is een complexe zaak. Het kost veel tijd op alle niveaus in de organisatie en er moet met veel aspecten rekening worden gehouden.

De deelnemers worden opgeleid om zelfstandig een kwaliteitsmanagementsysteem op te zetten en te implementeren. Zij zullen in staat zijn om structureel kwaliteitsverbetering en -borging van het proces op te zetten en in te voeren waarbij de door hun gekozen norm als referentiekader wordt gehanteerd. Hiervoor worden de nodige kennis en vaardigheden aangereikt op het gebied van projectmatig werken, procesbegeleiden, stimuleren en ondersteunen van medewerkers binnen de eigen afdeling of dienst.

De training geeft inzicht over de wijze waarop een kwaliteitsmanagementsysteem gebruikt kan worden voor de verbetering van werkprocessen en voor de verhoging van inzicht in de kwaliteit van het primaire proces, relevant voor de organisatie of de beroepsgroep.

DOEL

Het doel is om leidinggevenden en/of kwaliteitsverantwoordelijken op te leiden om het proces van het kwaliteitsmanagementsysteem volgens de door hun gekozen norm op te zetten en te implementeren.

WERKWIJZE

Het betreft een tweedaagse training, eventueel aangevuld met een terugkomdag. Gedurende de 2 aaneengesloten dagen komen alle facetten aan bod die van belang zijn voor het succesvol implementeren van een kwaliteitsmanagementsysteem en diverse oefeningen zijn voorzien om specifieke vaardigheden worden aan te leren.

Tijdens de training krijgen de deelnemers de nodige tools, zoals een opzet voor een implementatieplan en diverse voorbeelden van systeemprocedures.

Na de 2 dagen training kunnen de deelnemers in de eigen praktijksituatie aan de slag.

Optioneel wordt een terugkomdag georganiseerd. Het meest efficiënt is om deze terugkomdag ongeveer 6 maanden na de training te plannen. Hier worden dan ervaringen uitgewisseld en problemen besproken. Zo nodig worden oefeningen opgenomen om specifieke vaardigheden aan te leren.

DOELGROEP

Leidinggevenden, kwaliteitsverantwoordelijken en/of kwaliteitsfunctionarissen.

ERVARINGEN CURSISTEN

 • De docenten weten waar ze het over hebben
 • Erg praktisch
 • Goede verdeling theorie en praktijk
 • Hier kan ik wat mee, heel veel geleerd
 • Ik weet nu tenminste waarmee en hoe ik aan de slag moet

PROGRAMMA

 • Normen en normstructuren (van toepassing zijnde norm)
 • Doelstellingen van de instelling/beroepsgroep
 • Opbouw van een kwaliteitsmanagementsysteem
 • PDCA-cyclus
 • Projectmatig werken
 • Procesmanagement
 • Rol van de kwaliteitsverantwoordelijke binnen het kwaliteitsmanagementsysteem
 • Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden in een kwaliteitsmanagementsysteem
 • Maken en opvolgen “Plan van aanpak opzetten en implementeren van een kwaliteitsmanagementsysteem”
 • Motivatie binnen het kwaliteitsmanagementsysteem
 • Onderdelen van het kwaliteitsmanagementsysteem:
  • documentbeheer
  • klachtenregeling
  • interne audits
  • beheer apparatuur
  • validatie van apparatuur en methodes
 • Persoonlijke vaardigheden:
  • coachen van medewerkers en leidinggevenden
  • motiveren en aanspreken van collegae en leidinggevenden
  • presenteren voor een groep
  • effectief vergaderingen voorzitten en opvolgen
  • omgaan met weerstanden

PRAKTISCHE INFORMATIE

Aan de training kunnen maximaal 16 medewerkers deelnemen. In dit geval wordt gewerkt met 2 trainers. Voor een kleinere groep medewerkers (minder dan 10) wordt de training door 1 trainer begeleid, hetgeen uiteraard een reductie van de kosten betekent.

Vooraf vindt met de organisatie overleg plaats ten aanzien van de inhoud van de training, met name ten aanzien van de norm die centraal wordt gesteld.

Voor meer informatie of het aanvragen van een offerte voor een training op locatie kunt u ons contactformulier invullen, bellen of mailen.