Na de publicatie van het Erkenningsbesluit in het Belgisch Staatsblad zijn veel Laboratoria Pathologische Anatomie gestart met het inrichten van een kwaliteitssysteem om daarmee te voldoen aan de eisen van dit Erkenningsbesluit.
Een aantal laboratoria werkt tegelijkertijd toe naar accreditatie volgens de ISO 15189 norm. De deelnemers leren de vereisten te interpreteren en deze te vertalen naar een praktische invulling die aansluit bij de huidige werkwijze van het laboratorium.
Voor veel laboratoria is dit proces een kostbare en tijdrovende bezigheid. Deze training geeft de nodige informatie en tools om te voldoen aan de eisen van het Erkenningsbesluit en eventueel de ISO 15189. Zodra de Praktijkrichtlijn Pathologische Anatomie beschikbaar is, wordt deze meegenomen in de training.

DOEL

Na het volgen van deze training:

  • bent u bekend met de eisen die het Erkenningsbesluit stelt;
  • bent u bekend met de eisen die de Praktijkrichtlijn Pathologische Anatomie stelt (indien beschikbaar op het moment van de training);
  • bent u bekend met de eisen die de ISO 15189 stelt;
  • bent u in staat om de juiste keuzes te maken in de vertaling van het Erkenningsbesluit, de Praktijkrichtlijn en ISO 15189 naar uw eigen laboratorium;
  • kunt u het Erkenningsbesluit, zo mogelijk de Praktijkrichtlijn en de ISO 15189 op een correcte wijze interpreteren;
  • kunt u een plan opstellen voor de implementatie van een kwaliteitssysteem binnen het eigen laboratorium;
  • heeft u kennis genomen van een aantal praktische voorbeelden;
  • bent u in staat om een kwaliteitshandboek en de in het Erkenningsbesluit vereiste documenten voor uw laboratorium op te stellen.

WERKWIJZE

Onze ervaren trainers met specifieke kennis van het werkveld borgen het behalen van de leerdoelen. De training is opgebouwd uit praktijkcases, presentaties, interpretatie oefeningen en discussies.
Hierdoor wordt een hoge efficiëntiegraad bereikt en hoe uw aandacht geen moment te verslappen.

DOELGROEP

Deze tweedaagse training is bestemd voor pathologen, laboratoriumdirecteuren, kwaliteitsverantwoordelijken en andere personen die een coördinerende en/of uitvoerende taak hebben in het opzetten van een kwaliteitssysteem binnen een Laboratorium voor Pathologische Anatomie.

SYLLABUS

U krijgt een actuele syllabus die bestaat uit sheets, teksten, een aantal voorbeeldprocedures en achtergrondinformatie.

PERSOONLIJK CERTIFICAAT

Na afloop van de training ontvangt u een certificaat van deelname.

ADVIES EN ONDERSTEUNING

Indien u informatie wenst over ondersteuning van uw laboratorium door KERTEZA bij het toewerken naar een kwaliteitssysteem volgens het Erkenningsbesluit of de ISO 15189 normen, neem dan contact met ons op voor een vrijblijvend informatief gesprek.

TRAINERS

De trainers hebben ruime praktijkervaring in het opzetten van kwaliteitssystemen in het werkveld Pathologische Anatomie. Zij hebben actuele kennis op het gebied van kwaliteitszorg, het Erkenningsbesluit en de ISO 15189.

MEERDERE DEELNEMERS BINNEN ÉÉN ORGANISATIE

Kerteza biedt deze training ook in company aan. Hierbij vormen uw specifieke wensen en de situatie binnen uw eigen laboratorium het startpunt. Het voordeel hiervan is maatwerk en een breed draagvlak voor de (verdere) implementatie van het kwaliteitssysteem in uw organisatie.
De in company training is al goedkoper vanaf vier deelnemers. U bepaalt zelf waar de training plaatsvindt, op welke datum en welk tijdstip. De training kan ook ’s avonds of in het weekend worden verzorgd.

PRAKTISCHE INFORMATIE

Voor meer informatie of het aanvragen van een offerte voor een training op locatie kunt u ons contactformulier invullen, bellen of mailen