Deze training wordt aangeboden als tweedaagse training met casuïstiek, als driedaagse praktijktraining en driedaagse training met open inschrijving.

ALGEMEEN

Een kwaliteitsmanagementsysteem in een laboratorium moet structureel en periodiek getoetst worden op doeltreffendheid en efficiëntie. Interne audits zijn hiervoor een uitstekend hulpmiddel en vormen een essentieel onderdeel van een kwaliteitsmanagementsysteem.

Daarnaast is het voor het behalen van een accreditatie op basis van de ISO 15189 norm en om te voldoen aan de Praktijkrichtlijn noodzakelijk dat er een functionerend intern audit systeem aanwezig is.

Na deze training tot intern auditor bent u in staat om op een efficiënte en effectieve wijze een audit uit te voeren op basis van de ISO 15189 norm en de Praktijkrichtlijn en objectief te rapporteren aan het management.

DOEL

Het doel van de training “Intern auditor op basis van de ISO 15189” is:

 • Het correct interpreteren van de ISO 15189 norm en de Praktijkrichtlijn voor het opzetten van een kwaliteitsmanagementsysteem in de erkende laboratoria voor klinische biologie en pathologische anatomie.
 • Het opleiden van de deelnemers die onmiddellijk ingezet kunnen worden voor het uitvoeren van audits.
 • Leren schrijven van een bondig en objectief auditrapport.
 • Het bijbrengen van de nodige kennis voor het opzetten en implementeren van een intern auditsysteem.
 • Het kunnen gebruiken van het intern auditsysteem voor het in stand houden van het kwaliteitsmanagementsysteem en als voorbereiding op de externe audit.

De kernwoorden bij het beoogde resultaat zijn objectiviteit, professionaliteit, methodisch handelen en hoogwaardige kwaliteit.

WERKWIJZE

Gedurende de driedaagse praktijktraining voeren de deelnemers onder deskundige begeleiding van de docenten een interne audit uit binnen het eigen laboratorium. De training on the job garandeert een optimaal leereffect. Tijdens deze drie dagen wordt de audit voorbereid, uitgevoerd en gerapporteerd. Aan het einde van deze training beschikt het laboratorium over daadwerkelijke audits die objectief gerapporteerd worden aan het management.

Tijdens de tweedaagse training met casuïstiek en de driedaagse training met open inschrijving, vormen de door ons ontwikkelde praktijkcases het hoofdonderdeel van deze training. De praktijkcases ondersteunen een maximaal leereffect bij het voorbereiden, uitvoeren en rapporteren van de interne audit tijdens de training. Tevens wordt door norminterpretatie-oefeningen en door een uitgebreide toelichting op de normen meer inzicht verkregen in de ISO 15189 norm en de Praktijkrichtlijn. Tevens wordt uitgebreid stilgestaan bij het vertalen van deze normen naar uw eigen praktijksituatie.

Door een beperkt aantal deelnemers wordt een hoge efficiëntiegraad bereikt. Tijdens de presentaties en oefeningen in de training wordt de ervaring van de docenten volledig ter beschikking van de deelnemers gesteld.

DOELGROEP

De audittraining is bestemd voor:

 • Kwaliteitsverantwoordelijken en kwaliteitsmedewerkers die een intern auditsysteem gaan opzetten, implementeren en onderhouden.
 • Stafleden en leidinggevenden die hun kennis van de norm, van het kwaliteitsmanagementsysteem en de beoordeling daarvan willen verruimen en eventueel zelf interne audits willen uitvoeren.
 • Andere medewerkers die interne audits gaan uitvoeren

PROGRAMMA

Tijdens de trainingsdag komen volgende zaken aan bod:

 • opbouw van een kwaliteitsmanagementsysteem
 • interpretatie van de ISO 15189 norm en de Praktijkrichtlijn
 • voorbereiding van de audit
 • technische opbouw van een audit
 • uitvoering van de audit
 • audit vaardigheden (voorbereiding, houding tijdens de audit en vermijden van het “examen”-gevoel bij de geauditeerden)
 • interviewtechnieken
 • opstellen van een objectief auditrapport

PRAKTISCHE INFORMATIE

Deze training wordt in-company gegeven of met open inschrijving .

Voor de in-company training wordt het aantal cursisten, data en de locatie van de training in overleg afgestemd.

Voor de training met open inschrijving kunt u zich direct inschrijven door onderstaand inschrijfformulier in te vullen. Download hier de infofiche die alle info voor deze training bundelt.

meer informatie

Voor meer informatie of het aanvragen van een offerte kunt u ons contactformulier invullen, bellen of mailen.

Fill out my online form.