Deze training wordt aangeboden als tweedaagse training met casuïstiek, als driedaagse praktijktraining en driedaagse training met open inschrijving.

ALGEMEEN

Een kwaliteitssysteem moet regelmatig beoordeeld worden op doelmatigheid en efficiëntie. Interne audits zijn hiervoor een uitstekend hulpmiddel en vormen een essentieel onderdeel van een kwaliteitssysteem.

Daarnaast is het voor het behalen van een ISO 15189 certificatie noodzakelijk dat er een functionerend intern audit systeem aanwezig is als onderdeel van het kwaliteitssysteem.

Met de training intern auditor ISO 15189 worden medewerkers opgeleid tot interne auditoren die in staat zijn een professionele en onafhankelijke audit uit te voeren op basis van de ISO 15189 norm.

DOEL

Het doel van de training “Intern auditor op basis van de ISO 15189” is:

 • Het correct kunnen interpreteren van de ISO 15189 norm;
 • Het opleiden van de deelnemers tot interne auditoren die onmiddellijk ingezet kunnen worden;
 • Het bijbrengen van de nodige kennis voor het opzetten en implementeren van een intern auditsysteem;
 • Het kunnen gebruiken van het intern auditsysteem voor het in stand houden van het kwaliteitssysteem en als voorbereiding op de externe audit;

De kernwoorden bij het beoogde resultaat zijn professionaliteit, methodisch handelen en hoogwaardige kwaliteit.

WERKWIJZE

Praktijkcases en indien gekozen is voor een praktijktraining het daadwerkelijk voorbereiden en uitvoeren in de praktijk van een interne audit, vormen als praktische toepassing het hoofdonderdeel van deze training. Tevens wordt, door middel van interpretatie-oefeningen en door een uitgebreide toelichting op de normen getracht meer inzicht te krijgen in de ISO 15189 norm en deze te vertalen naar uw eigen praktijksituatie.

Door een beperkt aantal deelnemers wordt een hoge efficiëntiegraad bereikt. In de praktijklessen en de case-studies wordt de ervaring van de docenten volledig ter beschikking van de deelnemers gesteld.

DOELGROEP

De audittraining is bestemd voor:

 • Kwaliteitsverantwoordelijken en kwaliteitsmedewerkers die een intern auditsysteem gaan opzetten, implementeren en onderhouden
 • Stafleden en leidinggevenden die hun kennis van de norm, van het kwaliteitssysteem en de beoordeling daarvan willen verruimen en eventueel zelf interne audits willen uitvoeren
 • Andere medewerkers die interne audits gaan uitvoeren

PROGRAMMA

Tijdens de trainingsdag komen volgende zaken aan bod:

 • opbouw van een kwaliteitssysteem
 • interpretatie van de norm
 • voorbereiding van de audit
 • technische opbouw van een audit
 • uitvoering van de audit
 • sociale vaardigheden van een auditor (voorbereiding, houding tijdens de audit en vermijden van het “examen”-gevoel bij de geauditeerden)
 • opstellen van een auditrapport

PRAKTISCHE INFORMATIE

Deze training wordt in-company gegeven. Het aantal cursisten, data en de locatie van de training wordt in overleg afgestemd.

meer informatie

Voor meer informatie of het aanvragen van een offerte kunt u ons contactformulier invullen, bellen of mailen.

OPEN INSCHRIJVING

Deze training wordt ook gegeven met open inschrijving. U kunt zich direct inschrijven voor deze training door onderstaand inschrijfformulier in te vullen.

Fill out my online form.