Regelmatig ervaren organisaties dat interne audits een behoorlijke tijdsinspanning vragen en onvoldoende informatie opleveren. Door te investeren in een professionele opleiding van uw interne auditoren versterkt u het interne auditssysteem en vergroot u de bruikbaarheid van de resultaten voor uw organisatie.

Trainingen op maat

Voor auditoren biedt KERTEZA verschillende trainingen aan. U kunt kiezen voor een theoretische training met casuïstiek of een praktijktraining in uw eigen organisatie.

Voor interne auditoren die behoefte hebben aan het opfrissen of verdiepen van kennis en vaardigheden is onze training deskundigheidsbevordering intern auditor een perfecte aanvulling op de eerder gevolgde opleiding.

KERTEZA heeft ervaring met audits voor verschillende soorten kwaliteits- en veiligheidsmanagementsystemen. Daarbij maken we gebruik van het voor uw organisatie relevantie referentiekader. Enkele voorbeelden zijn ISO 9001, NEN-EN ISO 15224, ISO 14001, ISO 15189, ISO 17025, JCI, NIAZ, HKZ, PREZO, JACIE, OHSAS 18001, Inspectievereisten, specifieke beroepsrichtlijnen en visitatiemodellen.

Wilt u meer weten over de verschillende soorten audits en wat KERTEZA voor u kan betekenen? Klik dan door naar het type audit van uw keuze in het menu hiernaast.

  • Opleiding intern auditor
  • Refreshment training
  • Proces audits
  • Tracermethodiek (zorginstellingen)
  • Deskundigheidsbevordering voor interne auditoren:
  • Risicogericht auditen
  • Waarderend auditen

Wilt u uw audit(s) uitbesteden aan KERTEZA? Onze adviseurs ‘ontzorgen’.