DOEL

De training heeft als doel de aspirant auditoren op te leiden tot NIAZ-auditor.

DOELGROEP

De aspirant auditor vervult op het moment van de aanmelding en het volgen van de auditorenopleiding één van de volgende functies binnen een zorginstelling: lid van de directie of de raad van bestuur, medisch specialist, manager, paramedicus, verpleegkundige of stafmedewerker kwaliteitszorg (zie ‘Reglement Auditoren’ )

DUUR

Drie dagen inclusief twee overnachtingen.

PROGRAMMA

Tijdens de training komen de volgende zaken aan bod:

  • De werkwijze van het NIAZ en de accreditatieprocedure
  • Noodzakelijke voorwaarden voor een accreditatie
  • Opbouw en interpretatie referentiekader
  • Auditvaardigheden

AANMELDING EN KOSTEN

Wilt u NIAZ-auditor worden, dan kunt u zich schriftelijk aanmelden. U stuurt daartoe uw aanmelding en uw Curriculum Vitae en een pasfoto naar het NIAZ.

Tevens dient de eerstverantwoordelijke van uw instelling uw aanmelding per brief te ondersteunen.

De kosten, voor zowel de opleiding als de reis- en verblijfkosten zijn voor rekening van het NIAZ.
Voor elke opleiding wordt uit het bestand met aspirant auditoren door het NIAZ een selectie gemaakt van op te leiden auditoren.