Bijeenkomst sneak preview ISO/IEC 17025 norm

Naar verwachting wordt de herziene ISO/IEC 17025 ‘Algemene eisen voor de bekwaamheid van beproevings- en kalibratielaboratoria’ eind 2017 gepubliceerd. De Nederlandse schaduwcommissie wil graag vroegtijdig begrijpen hoe deze norm wordt gelezen: kunnen Nederlandse laboratoria aan de slag met de wijzigingen? Daarom wordt er een bijeenkomst georganiseerd op donderdag 11 mei over de DIS (Draft International Standard) van ISO 17025.

Met de herziening die de norm op dit moment ondergaat, wordt deze zeer belangrijke norm voor laboratoria weer klaar voor de toekomst. Meer risicogestuurd werken en informatie over monstername zijn slechts enkele van de wijzigingen. Deelname aan deze bijeenkomst is een unieke mogelijkheid om vroegtijdig geïnformeerd te worden over de aankomende veranderingen.

Aanmelden voor de bijeenkomst

De bijeenkomst vindt plaats op donderdag 11 mei van 12.00 tot 17.00 uur in Amsterdam en is voor iedere belanghebbende. Aan deelnemers wordt de DIS toegezonden. Ook worden een aantal vragen voorgelegd ter voorbereiding op de bijeenkomst.

Aanmelden voor deze bijeenkomst kan via de website. Let op: er is een maximum aantal deelnemers mogelijk voor deze bijeenkomst. Na bevestiging is deelname definitief.

Meepraten over de inhoud van normen

Wilt u als belanghebbende partij meepraten over de ontwikkeling van normen op dit gebied? Meer informatie over de commissie vindt u op de webpagina. Stuur voor deelname aan of meer informatie over deze commissie een mail naar Thamar Zijlstra, consultant normontwikkeling Milieu en Maatschappij, telefoon (015) 2 690 154, email mm@nen.nl.

Lees het bericht op nen.nl