Betrouwbare resultaten in uw laboratorium met de nieuwe ISO 17025

Alles wat u moet weten over de ISO/IEC 17025: 2017 – Algemene eisen voor de bekwaamheid van beproevings- en kalibratielaboratoria.

Staat u aan het hoofd van een laboratorium? Dan weet u dat een kleine fout soms ernstige gevolgen heeft. Een monster dat verwisseld raakt, een test die misgaat door verkeerd materiaal, … het stuurt uw hele onderzoek in de war. Accreditatie volgens de ISO/IEC 17025 kan u helpen om de bekwaamheid van uw lab aan te tonen. Het NEN publiceerde de Nederlandse versie van de nieuwe ISO/IEC 17025 norm op 1 december 2017. Hierin gaat vooral aandacht naar risicomanagement.

De voornaamste verandering: u krijgt meer vrijheid om zélf te bepalen hoe u de norm invult. Is uw test- of kalibratielaboratorium al geaccrediteerd? Dan heeft u na het ingaan van de nieuwe versie van de norm op 1 januari 2018 nog drie jaar de tijd om de transitie daarnaartoe door te voeren.

Werkt u in een organisatie die zich toelegt op testen, bemonsteren of kalibreren en wilt u betrouwbare resultaten? Dan bent u gebaat bij deze nieuwe norm. Of u nu werkt voor een laboratorium in het beheer van de overheid, van de industrie, of van eender welke organisatie. Daarnaast is de ISO/IEC 17025 nuttig voor universiteiten, onderzoekscentra, overheden, regelgevende instanties, inspectieorganen, organisaties voor productcertificering, … Of eender welke andere conformiteitsbeoordelingsinstantie met als taak te testen, bemonsteren of kalibreren.

De vorige versie van de ISO/IEC 17025 werd gepubliceerd in 2005. Sindsdien zijn zowel de marktcondities als de technologie veranderd. Dus was het hoog tijd voor een update. De nieuwe versie van de norm houdt rekening met technische veranderingen, terminologie en ontwikkelingen op het vlak van IT. Daarnaast is ze ook beter afgestemd op de geldende versie van de ISO 9001 (kwaliteitsmanagement).

Meer informatie

Lees alle info over de ISO 17025 norm in onze whitepaper ‘Betrouwbare resultaten in uw laboratorium met de nieuwe ISO 17025’.